مارس 8, 2018

تاریخچه اسلات ماشین

۱۸۹۱ ریشه اصلی اسلات ماشین ها برمیگردد به اواخر قرن ۱۹ اولین اسلات ماشین توسط یک کمپانی نیویورکی (Sittman وPitt […]
مارس 1, 2018

چگونگی پیدایش پوکر

اسامی خشت یا آروار،گیشنیز یا خاجامو یا خاج،پیک یا برگ یا هال و دل نیز به همان دل یا گوی […]