فوریه 28, 2018

آموزش بازی تخته نرد

تاریخچه تخته نرد قدمت تخته نرد به خاورمیانه و تمدنهای بسیار قدیم مانند تمدنهای ایران، روم، مصر و سومر بر […]